16 Aralık 2012 Pazar

Asansör Yönetmeliği

[caption id="attachment_1104" align="alignnone" width="300"]Asansör Yönetmeliği, Yönetmelikler, Asansör, Yönetmeliği, Türk Standardları Enstitüsü, asansör işletme ruhsati, asansör bakım ve işletme yönetmeliği Asansör Yönetmeliği[/caption]

Asansör Yönetmeliği


Asansör Yönetmeliği - Türk Standardları Enstitüsü

Kapsamımız:

- Asansörler için Tam Kalite Güvencesi - Modül H (95/16/AT Ek-IX)
- Asansör Imalat Kalite Güvencesi - Modül D (95/16/AT Ek-XIV)
- Asansörler için Ürün Kalite Güvencesi - Modül E (95/16/AT Ek-XII)
- Birim Doğrulaması - Modül G (95/16/AT Ek X)
- AT Tip İncelemesi - Modül B (95/16/AT Ek V-b)
- Asansörün Son Muayenesi - Modül F (95/16/AT Ek VI)

Asansör Yönetmeliği - Asansörlerde CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:

Aşağıdaki listede verilen dokümanların Enstitümüze gönderilmesi ile Başvuru yapılmış olur. Başvuru dokümanları incelendikten sonra dokümanlarda herhangi bir eksiklik bulunmazsa takip eden hafta içinde Başvuran firma ile mutabakat sağlanarak inceleme tarihleri belirlenir ve inceleme gerçekleşir. İncelemenin tamamlanmasından sonra herhangi bir uygunsuzluk  tespit   edilmezse firma belge   almaya   hak   kazanır. Belgelendirme işlemleri eksiklik veya uygunsuzluk olmaması durumunda yaklaşık 1 haftada tamamlanmaktadır.

Firmalar sistemlerinde yaptıkları önemli değişiklikleri "Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu" ile TSE ye bildirmekle yükümlüdürler.

Asansör Yönetmeliği Başvuru Dokümanları:

1- Teknik Düzenlemeler İçin Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu,

2- Asansör Yönetmeliği Kalite Modülleri Bilgi Formu,

3- Hizmet sözleşmesi (2 nüsha halinde hazırlanarak firma kaşesi vurulacak ve tasdikli imza sirküsünde firma adına yetkisi belirtilmiş kişi tarafından imzalanacaktır.) ,

4- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi'nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

5- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin Tasdikli İmza Sirküleri (ASLI / NOTER TASDİKLİ)

6- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Tasdikli Belge

7- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi

8- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge

9- Kalite Sistem Dosyası

(Kalite Sistem Dosyası Asgari Şu Dokümanları İçermelidir; Kalite El Kitabı, Prosedürler, Deney Talimatları ve Formları Listesi, AT Tip İnceleme Belgesi (Varsa), AT Tasarım İnceleme Belgesi (Varsa)),

10- Teknik Dosya, (Teknik Dosya Asgari Aşağıdaki Dokümanları İçermelidir.)

10.1- Firma Hakkında Bilgi

10.1.1- Firma Tanıtımı (İmalatçının Adı ve Adresi, Eğer Başvuru Yetkili Temsilci Tarafından Yapılıyor İse, Yetkili Temsilcinin de Adı ve Adresi),

10.1.2- Uyum Beyanı (CE) (Asansörün Yürürlükteki Yasal Mevzuata (Asansör Direktifi ve Uyumlaştırılmış Standartlar) Uyularak Yapıldığını Gösteren Belge,

10.1.3- Asansör Temel Özellikleri,

10.1.4- Asansör Dosya Teslimi (Mal Sahibi Dokümantasyonunun Alındığına Dair Onay),

10.1.5- Kalite Yönetim Sistemi Belgesi - ISO 9001 (Varsa),

10.1.6- Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerine Ait Belgeler

10.2- Mekanik-Montaj Çizimleri

10.2.1- Mekanik Mukavemet Hesapları ve Uygulama Projesi,

10.2.2- Elektrik Proje Hesapları ve Uygulama Projesi,

10.3- Güvenlik Komponentleri Listesi

10.3.1- Hız Regülatörü - CE Belgesi - Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan) - Montaj veya Kullanma Talimatları,

10.3.2- Paraşüt Tertibatı (Süspansiyon Freni)- CE Belgesi - Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan) - Montaj veya Kullanma Talimatları,

10.3.3- Kapı Kilitleri - CE Belgesi - Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan) - Montaj veya Kullanma Talimatları,

10.3.4- Kuyu Tamponları - CE Belgesi - Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan) - Montaj veya Kullanma Talimatları,

10.3.5- Kumanda Panosu - CE Belgesi - Uygunluk Beyanı (Alınan Ürünün Seri Numaralarını Taşıyan) - Montaj veya Kullanma Talimatları,

10.3.6- Kullanılan Malzemelerin Listesi ( Marka, Özellik, TSE / TSEK ve CE Onaylanmış Kuruluş No'ları)

10.4- Asansör Raporu

10.4.1- Asansör Montaj Esnasındaki Kontrol Raporu,

10.4.2- Asansör Son Muayene ve Deneyler Hakkında Son Kontrol Raporu,

10.5- Asansör Kullanım Kılavuzu

10.5.1- Asansör Kullanma Talimatı,

10.5.2- Otomatik Acil Kurtarma Cihaz Kullanım Kılavuzu,

10.6- Bakım Talimatı El Kitabı,

10.7- Seyir Defteri

10.8- Asansör Risk Analizleri (Varsa),

CE işareti uygunluk değerlendirme belgelendirmesi ile birlikte TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak için Kalite Yönetim Sistemi başvuru formlarının da doldurulması gerekmekte olup bu formlar "www.tse.org.tr" adresinden temin edilebilmektedir.

Asansör Yönetmeliği

Hiç yorum yok: